محدوده و مساحت منطقه: ازمیدان الغدیر(واقع در خیابان امیرکبیر)تا با غ تاریخی فین در ۲طرف محور که که شامل فاز یک ناجی آباد– شهرک امیر المومنین و فینین نیز می باشد. مساحت منطقه: ۱۱۰۰۵مترمربع می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۳ناحیه –ناحیه واقع در فاز یک ناجی آباد و فین کوچک-ناحیه فین بزرگ-ناحیه مسکن مهر

از شمال

بلوار امام الرضا

از شرق

خیابان امیرکبیر

از غرب

بلوار امام الرضا

از جنوب

مسکن مهر کاشان

این منطقه در محدوده ای به وسعت ۱۱۰۹۳۱ کیلومترمربع است . دارای ۳ ناحیه می باشد . جمعیت منطقه بر اساس سرشماری سال ۹۵ بیش از ۶۳۴۷ هزار نفر برآورد می شود.

ناحیه ۱ با وسعت ۵۲۸۲۹ کیلومتر مربع بزرگترین ناحیه می باشد .

ناحیه ۲ با وسعت ۵۶۰۸۲ کیلومتر مربع می باشد .

ناحیه ۳ با وسعت ۲۰۱۹ کیلومتر مربع می باشد .

سرانه فضای سبز منطقه به بیش از ۱.۷ مترمربع می رسد .

۰
کیلومتر مربع

وسط منطقه

۰
هزار نفر

جمعیت منطقه

۰
متر مربع

سرانه فضای سبز منطقه

۰
متر مربع

سرانه فضای فرهنگی

سرانه فضای سبز منطقه به بیش از ۱.۷ مترمربع می رسد .

اماکن خاص و گردشگری در این منطقه مورد مور بررسی قرار می گیرد . ( درحال بروز رسانی )

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp